Magnus Hjelm Interactive

Publiceringsverktyg, CMS

Vi hjälper dig med dina specifika önskemål på system och mindre applikationer.

MHIpublish publiceringsverktyg

MHIpublishVill du ha total kontroll över din hemsida? Vill du enkelt kunna administrera all information på din webbplats? MHIpublish fixar allt detta, snabbt och enkelt!

Enkelt underhåll

Med vårt publiceringsverktyg (även kallat CMS) MHIpublish får du detta på ett smidigt och lättarbetat sätt. Du kan, utan några tidigare kunskaper inom programmering själv ladda upp bilder och filer, skapa nya rubriker och underrubriker samt redigera sidornas innehåll.

Redigering utan förkunskaper

Publiceringsverktyg med WYSIWYGRedigeringen av enskilda sidor görs men en s.k. WYSIWYG-editor (WhatYouSeeIsWhatYouGet). Detta ger ett Word-liknande verktyg att redigera sidor med. Alla som är vana att arbeta med Word kan direkt gå över att redigera sidor med MHIpublish. Saknas kunskaper i Word är det inget problem då det går snabbt att lära sig. Detta är en av fördelarna med ett publiceringsverktyg.

Kostnadseffektivt

En annan stor fördel med ett publiceringsverktyg är att innehållet på sidan enkelt kan fyllas på och justeras. Detta på ett snabbt och enkelt sätt. Underhållet av en hemsida blir på detta sätt mer kostnadseffektivt.

Moduluppbyggt publiceringsverktyg

Moduluppbyggt publiceringsverktygMHIpublish är uppbyggt av moduler. Det betyder att systemet enkelt kan byggas ut om behovet skulle finnas. Exempel på några olika moduler är: nyheter, bildgalleri, live-rapportering, resultat, tabeller, gästbok för att nämna några. Vi kan även ta fram kundunika moduler om så skulle behövas.

Rättighetshantering Rättighetshantering.
Redigering av information Redigeringen av sidor, menyer, rubriker och underrubriker.
Fil- och bildarkiv Fil- och bildarkiv.
Kundanpassade moduler Kundanpassade moduler, detta är tillval.

Fördelar med ett publiceringssystem
Vad går att göra med ett publiceringsverktyg?
Sökmotorvänligt publiceringssystem
Kunder som använder vårt publiceringsverktyg
Moduler till MHIpublish publiceringsverktyg

Hemsidor

Webbdesign

Applikationer och kundanpassningar

Publiceringsverktyg

Publiceringssystem

Grafisk formgivning

 

Översikt | Kontakt | Copyright © 2007 Magnus Hjelm Interactive