Magnus Hjelm Interactive

Sökmotorvänligt publiceringsverktyg

MHIpublish är ett sökmotorvänligt publiceringsverktyg som ger hemsidor full synbarhet.

Fördelar med sökmotorvänlighet

Sökmotorvänligt publiceringsverktygEn viktig sak när du skapar en hemsidor är att dessa blir sökmotorvänliga, d.v.s att sökmotorerna lätt kan söka igenom alla sidor på ett enkelt sätt. Detta är viktigt då mycket av trafiken till hemsidor kommer via sökmotorer.

MHIpublish och sökmotorvänlighet

När vi utvecklat MHIpublish har vi tänkt på detta vilket medför att du på ett enkelt och snabbt sätt skapar en hemsida som är lätt för sökmotorer att navigera genom. Du kan själv välja om du vill att verktyget själv ska sköta all optimering av hemsidan eller om du vill göra vissa saker själv. Det verktyget bland annat kan göra med automatik är att skapa META-information som titel, beskrivning och nyckelord. Vill du istället skapa egen META-information för varje sida går som sagt även detta bra.

Rätt formatering för rubriker

En annan viktig sak är att använda rätt formatering på rubriker, listor och brödtexter. Några exempel som kan nämnas är H1-H6-taggar för rubriker samt UL-, LI-taggar för listor. Detta görs enkelt genom att använda mallar för att få rätt utseende på hemsidan. För att markera en text som ska vara en rubrik respektive en lista precis på samma sätt som du gör i ett ordbehandlingsprogram som till exempel Word. Du behöver inte fundera mer ingående än så på hur du ska göra detta, det sköter MHIpublish med automatik om.

Fördelar med ett publiceringssystem
Vad går att göra med ett publiceringsverktyg?
Kunder som använder vårt publiceringsverktyg
Moduler till MHIpublish publiceringsverktyg

Hemsidor

Webbdesign

Applikationer och kundanpassningar

Publiceringsverktyg

Publiceringssystem

Grafisk formgivning

 

Översikt | Kontakt | Copyright © 2007 Magnus Hjelm Interactive